Dlaczego inflacja rośnie?

2
872
Dlaczego inflacja rośnie?

Dlaczego inflacja rośnie?

Dlaczego inflacja rośnie w Polsce?

Inflacja jest procesem złożonym, zależnym od wielu czynników. Polega na ogólnym wzroście cen, a co za tym idzie, oznacza spadek wartości pieniądza.

Dzieje się tak, jeśli znacząco zwiększy się podaż pieniądza, czyli ilość środków obecnych w obiegu. Gdy wzrost podaży nie jest związany ze wzrostem PKB, do obiegu trafia „pusty” pieniądz, co powoduje, że jego siła nabywcza spada.

Również wzrost kosztów produkcji wynikający z wyższych cen surowców, półproduktów lub większych obciążeń podatkowych czy płacowych jest istotnym bodźcem inflacjogennym, gdyż celem zrekompensowania sobie strat producenci podnoszą ceny wyrobów finalnych.

2 KOMENTARZE