Jak napisać CV?

1
268
Jak napisać CV?

Jak napisać CV?

Jak prawidłowo napisać CV?

CV możemy stworzyć w podstawowym edytorze tekstowym. Ważne jest, by znalazły się w nim wszystkie niezbędne informacje.

Na początek należy podać swoje dane osobowe wraz z telefonem kontaktowym.

Następnie w CV należy zawrzeć swoje doświadczenie zawodowe, czyli poprzednie prace, oraz uzyskane wykształcenie.

Na zakończenie warto wypisać swoje umiejętności, języki i odbyte kursy.

1 KOMENTARZ