Co to jest leasing pracowniczy?

leasing pracowniczyLeasing pracowniczy cieszy się coraz większą popularnością, jest to wynajem pracowników przez firmę na rzecz innego przedsiębiorcy do określonych prac. W ten sposób firma macierzysta nie musi wypłacać z własnego budżetu wynagrodzenia dla swoich pracowników, jest także zwolniona z płacenia składek na ubezpieczenie czy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jest to rozwiązanie bardzo wygodne, jednak taka procedura nie może zostać przeprowadzona bez pisemnej zgody pracownika. W tego typu dokumencie należy wskazać:

– typ pracy,

– firmę,

– rodzaj wykonywanej pracy.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zawrzeć umowę o wypożyczeniu określonej liczby pracowników, powinni w niej uwzględnić:

– okres „wypożyczenia” pracowników,

– rodzaj pracy,

– wysokość wynagrodzenia dla pracownika.

Czym różni się leasing pracowniczy od pracy tymczasowej?

W przypadku leasingu pracowniczego  pracownik jest zatrudniany każdorazowo na podstawie umowy o pracę, natomiast praca tymczasowa jest wykonywana na podstawie umowy zawieranej pomiędzy agencją a przedsiębiorstwem. Leasing opiera się na Kodeksie Pracy,  a nie na Kodeksie cywilnym. W nowej firmie pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego lub wzięcia urlopu chorobowego.