Home » Memertabatkan Warisan Pendeta Za‘ba by Abdul Hamid Mahmood
Memertabatkan Warisan Pendeta Za‘ba Abdul Hamid Mahmood

Memertabatkan Warisan Pendeta Za‘ba

Abdul Hamid Mahmood

Published
ISBN :
Paperback
Enter the sum

 About the Book 

KandunganPrakataUcap Utama:Kesinambungan Warisan Semangat Kebangsaan Pendeta Za’ba* Kolonel Profesor Dato’ Dr. Kamarudin Kachar1. Riwayat Hidup dan Perjuangan Kebangsaan Pendeta Za’ba* Profesor Madya Zainal Abidin Borhan2. Sumbangan Pemikiran Za’baMoreKandunganPrakataUcap Utama:Kesinambungan Warisan Semangat Kebangsaan Pendeta Za’ba* Kolonel Profesor Dato’ Dr. Kamarudin Kachar1. Riwayat Hidup dan Perjuangan Kebangsaan Pendeta Za’ba* Profesor Madya Zainal Abidin Borhan2. Sumbangan Pemikiran Za’ba dalam Pelanjutan Tradisi Linguistik Melayu* Dr. Haji Awang Sariyan3. Pemupukan Warisan Patriotisme Pendeta Za’ba* Dato’ Mohd. Noor Azam4. Perjuangan Za’ba Memartabatkan Bahasa Melayu* Kamaruzzaman A. Kadir5. Penghayatan Karya Pendeta Za’ba: Ilmu Mengarang Melayu* Prof. Dato’ Dr. Mohd. Taib Bin Osman6. Cabaran Perkembangan Yayasan Pendeta Za’ba* Dato’ Hj. Mohd Zain Hj. Hamzah7. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan Sekolah* Prof. Dr. Hj. Amat Juhari Moain8. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan UPSI Melestarikan Warisan Pejabat Karang-Mengarang Pendeta Za’ba* Prof Dr. Abdul Hamid Mahmood9. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan Ahli Sejarah* Prof Emeritus Dato’ Khoo Kay Kim10. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka* Dato’ Haji A. Aziz Deraman11. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan Media Massa* Dato’ Hj. Mohd Zain Haji Hamzah12. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Za’ba dari Sudut Pemaparan Media Massa* Abdul Manaf Saad13. Pendokumentasian dan Pemeliharaan Warisan Pendeta Za’ba* Hajah Rahani Jamil14. Perjuangan Sosiopolitik Kebangsaan Za’ba* Norhalim Hj. Ibrahim15. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan Perpustakaan Negara Malaysia* Dato’ Zawiyah Binti Baba