Home » Periodontologia by B M Eley
Periodontologia B M Eley

Periodontologia

B M Eley

Published July 17th 2014
ISBN : 9788376095677
ebook
436 pages
Enter the sum

 About the Book 

Podr cznik przeznaczony jest dla studentow stomatologii, a tak e praktykuj cych dentystow. Stanowi doskona e rod o wiedzy na temat chorob przyz bia. Czytelnik znajdzie tutaj informacje dotycz ce anatomii, histologii i fizjologii przyz bia, jak rownieMorePodr cznik przeznaczony jest dla studentow stomatologii, a tak e praktykuj cych dentystow. Stanowi doskona e rod o wiedzy na temat chorob przyz bia. Czytelnik znajdzie tutaj informacje dotycz ce anatomii, histologii i fizjologii przyz bia, jak rownie najnowsze doniesienia dotycz ce epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, leczenia zachowawczego i chirurgicznego. Liczne ryciny, zdj cia i radiogramy zawarte w ksi ce stanowi cenne uzupe nienie tej pozycji i u atwiaj czytelnikowi zrozumienie poszczegolnych problemow. Informacje zawarte w ksi ce z pewno ci b d bardzo pomocne zarowno podczas przygotowywania si do egzaminow, jak i w codziennej pracy lekarza praktyka.