Home » در قلمرو وجدان by عبدالحسین زرّین‌کوب
در قلمرو وجدان عبدالحسین زرّین‌کوب

در قلمرو وجدان

عبدالحسین زرّین‌کوب

Published
ISBN :
664 pages
Enter the sum

 About the Book 

این اثر با مروری بر فرهنگ های دینی انسان ، عقاید و ادیان و همه آنچه در قلمرو وجدان مربوط می شود و حاصل فعالیت ذهن و وجدان انسان است را به جستجو می گیرد و در این جستجو به شرق بیش از غرب نظر دارد. آنچه در حیات دینی و زندگی درونی انسان به قلمرو وجدانMoreاین اثر با مروری بر فرهنگ های دینی انسان ، عقاید و ادیان و همه آنچه در قلمرو وجدان مربوط می شود و حاصل فعالیت ذهن و وجدان انسان است را به جستجو می گیرد و در این جستجو به شرق بیش از غرب نظر دارد. آنچه در حیات دینی و زندگی درونی انسان به قلمرو وجدان مدیون است موضوع اصلی این کتاب است و از اساطیر و مراسم تا عقاید و ادیان، از اخلاق و حکمت تا تصوف و عرفان هر آنچه در جوهر ذات یا در خط سیر تحول و کمال به گونه ای با حکم وجدان انسانی ارتباط دارد در مسیر این جستجو واقع بوده است و هر جا ضرورت داشته است نویسنده به آن پرداخته است.این اثر در پانزده فصل با عناوین زمینه جستجو، پندارهای از یاد رفته، یگانه یا دوگانه، در چین و ماورای آن، میراث هندوان، هند و آسیا، در سرزمین وحی، از فلسطین تا روم، دنیای اسلام، وحی و عقل، دین و فلسفه، تصوف و عرفان، قلمرو وجدان و اسطوره یا تاریخ، ورود به روشنی- ادبیات دینی تدوین شده است.