Czy faktura musi być podpisana?

0
259
Czy faktura musi być podpisana?

Czy faktura musi być podpisana?

Podpis na fakturze – czy jest wymagany?

Faktura nie musi być podpisana. Nie wymagają tego obowiązujące przepisy, w szczególności ustawa o VAT. Taka niepodpisana faktura jest w pełni ważna i należy ją opłacić.

Dla celów dowodowych przydatne może być jednak uzyskanie podpisu na fakturze. W szczególności przydatne może być uzyskanie podpisu odbiorcy faktury.