Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do emerytury?

0
229
Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do emerytury?

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do emerytury?

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do emerytury?

Odpowiedź na to pytanie jest proste. Nie, świadczenie pielęgnacyjne nie wlicza się do emerytury.

Jeśli danej osobie przysługuje prawo do niej, nie będzie mógł otrzymywać tego typu zasiłku. Dlatego też, jeśli ktoś go otrzymywał i po czasie nabył prawo do świadczenia emerytalnego, straci możliwość pielęgnacyjnego.