Kiedy 0 VAT w transporcie?

0
197
Kiedy 0 VAT w transporcie?

Kiedy 0 VAT w transporcie?

0 VAT w transporcie – kiedy?

Stawka VAT 0% przysługuje w transporcie międzynarodowym, wykonywanym w całości poza granicami państwa polskiego. Zgodnie z ustawą transport międzynarodowy jest rozumiany przewóz towarów na terenie Unii Europejskiej, jak i poza nią.

Dokumentami świadczącymi o przewozie międzynarodowym są między innymi listy przewozowe, potwierdzenie urzędu celnego czy też dowód wywozu towaru.