Kiedy emerytury stażowe?

1
270
Kiedy emerytury stażowe?

Kiedy emerytury stażowe?

Kiedy emerytury stażowe?

Treść projektu ustawy o emeryturach stażowych zakłada, że świadczenia emerytalne będą przysługiwać osobom, które przepracowały określoną liczbę lat wynoszącą 40 dla mężczyzn oraz 35 dla kobiet.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, nie będzie konieczne osiągnięcie minimalnego wieku emerytalnego, a zmiany mogą obowiązywać już od 2023 roku.

1 KOMENTARZ